วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เติมเงินมือถือ


จะดีมั๊ย...แค่เติมเงินมือถือเดือนละ100 บาท  จะทำให้คุณมีรายได้หลักแสนบาท
Topup2Rick ธุรกิจรูปแบบใหม่  เปลี่ยรายจ่ายให้เป็นรายได้ 
โดยการเติมเงินบนมือถือของตนเอง
เชิญเข้ามาเป็นเพื่อนเราที่
http://topup2rich.net/?id=lamom

ยินดีต้อนรับทุกท่าน........

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศ

นักเรียนชั้นม.1-6 สอบปลายเรียนรายวิชา คอมฯและงานอาชีพ ในอาทิตย์หน้าในชั่วโมงที่
พระอธิการวินัย คุตฺตวฑฺฒโน สอน จันทร์ถึงศุกร์ 

ข้อสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕


รายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
..............................................
คำชี้แจง
            ให้นักเรียนทำงานตามโจทย์ด้านล่างนี้

ใบงานที่ 5.1 ลบส่วนที่ไม่ต้องการของภาพ
ใบงานที่ 5.2 ลบริ้วรอยให้ภาพถ่าย 1(Retouch) 
 ใบงานที่ 5.3 ลบริ้วรอยให้ภาพถ่าย 2 (Retouch)
 ใบงานที่ 5.4 การทำภาพเหนือความจริง   
 ใบงานที่ 5.5 การทำภาพขอบฟุ้ง 
 ใบงานที่ 5.6 การสร้างขอบเงาให้ภาพ
 ใบงานที่ 5.7 การสร้างกรอบภาพโดยใช้ Stroke 
 ใบงานที่ 5.8 การสร้ากรอบภาพโดยใช้ Modify 
 ใบงานที่ 5.9 การสร้างภาพขอบโค้งมน    
 ใบงานที่ 5.10 สร้างกรอบภาพโดยใช้ฟิลเตอร์       
 ใบงานที่ 5.11 สร้างกรอบภาพโดยใช้ Custom Shape Tool  
 ใบงานที่ 5.12 การตัดภาพโดยใช้ Custom Shape Tool      
 ใบงานที่ 5.13 การสร้างภาพขอบรอยหยัก
 ใบงานที่ 5.14 การสร้างภาพสติ้กเกอร์     
 ใบงานที่ 5.15 การปรับแสงให้ภาพ

ให้เวลา 80 นาที

ข้อสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕


รายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
..............................................
คำชี้แจง
                ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตตามหัวข้อด้านล่างให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
1.  ความหมาย  ประโยชน์  และจุดมุ่งหมายของธุรกิจ  ระบุปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ
2.  ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและแผนธุรกิจ
3.  ลักษณะของงานสำนักงาน และ สำนักงานอัตโนมัติ     
4.  ความหมายของการทำงบประมาณเงินสดการบัญชี
5.  ประโยชน์ของการจัดจำหน่าย  และพฤติกรรมผู้บริโภค
6.  ความหมาย  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.  การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ  ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  และสิทธิของ
     ผู้บริโภคตามกฎหมาย

ให้เวลา  40  นาที

งาน04


1.ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์3อัน
2.ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาที่http://www.punyisa.com/photoshop/unit5.html
3.คลิกที่คำว่า กิจกรรมบทเรียน ทำใบงานที่ 5.9-5.11
4.เสร็จแล้วส่งเมล์ให้พระอาจารย์พร้อมกับนำขึ้นบล็อคด้วย

ปล.ทำทุกรูปทุกที่ทุกเวลา ถ้ามีอินเตอร์เน็ต

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

งานตบแต่งโปรโตชอป03


1.ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์3อัน
2.ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาที่http://www.punyisa.com/photoshop/unit5.html
3.คลิกที่คำว่า กิจกรรมบทเรียน ทำใบงานที่ 5.7-5.8
4.เสร็จแล้วส่งเมล์ให้พระอาจารย์พร้อมกับนำขึ้นบล็อคด้วย

ปล.ทำทุกรูปทุกที่ทุกเวลา ถ้ามีอินเตอร์เน็ต

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ตบแต่งภาพโปรโตช็อป02

 1.ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์3อัน
2.ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาที่http://www.punyisa.com/photoshop/unit5.html
3.คลิกที่คำว่า กิจกรรมบทเรียน ทำใบงานที่ 5.4-5.6
4.เสร็จแล้วส่งเมล์ให้พระอาจารย์พร้อมกับนำขึ้นบล็อคด้วย

ปล.ทำทุกรูปทุกที่ทุกเวลา ถ้ามีอินเตอร์เน็ต